EVENT ĐUA TOP OPEN
01-12

EVENT ĐUA TOP OPEN :
Tính từ 19h30 T4 02/11 - 10h T5 10/11
- Giải Nhất : 2.000.000 ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 125k + 12 skill
- Giải Nhì : 1.500.000 ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 113k + 12 skill
- Giải Ba : 1.000.000 ĐMP + PET Vip tư chất 83k 12 skill
- Giải 4 -10 : 500.000 ĐMPTin tức khác

EVENT ĐUA TOP OPEN 01-12
TL Xưng Bá - CS 3.5 VIP - Open 19h30 T4 02/11 - Nhận code game 01-12